Искане за плащане

Виж. Изискване за плащане

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.