Платено плащане

плащания, извършени по определен, обикновено съгласуван график.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.