СПОДЕЛЯТ НА ПЛАЩАНЕ

Юридическо лице или отделен предприемач, сключил споразумение с оператора за приемане на плащания по изпълнението на дейности за приемане на плащания от физически лица.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.