Наслагване на плащането

метод за изчисляване на изпращане на малки количества и в малки количества, в което подателят ще изпрати стоки COD, зарежда транспорт организация или съобщение, изпратено до получаване на стоката до адресата с едновременно погасяване на плащането на цената на стоката партийните транспортни услуги. В случай на отказ да плати стоките се връщат на подателя.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.