Платежна система

- процедурата, приета в страната, и процедурата за прехвърляне на средства между банки и други кредитни и финансови институции.
- асоциация на банки и дружества, действащи съгласно общите правила за използване на карти. Основата на платежната система