Плащания към бюджета

задължителни вноски и вноски на юридически и физически лица, прехвърлени в държавния бюджет.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.