Плащане по сметка,

(плащане по сметка) 1. Плащане за стоките и услугите, доставени преди издаването на окончателната фактура. Вижте също: депозит. 2. Частично плащане в сметката на задължението. В счетоводните книги на получателя платената сума се внася в сметката на платеца като частично плащане на съществуващото задължение.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.