Принос по акредитива

вноска към банката при откриване на акредитив.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.