Плащания Нетърговски

инж. некомерсиални плащания
международни разплащания за нетърговски сделки, включително: туризъм, продажба на интелектуална собственост, информация, поддържане на дипломатически представителства и т.н.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.