Плащания Социални

ползи за семейства с деца, отпуск по майчинство, еднократна сума при раждане, месечна помощ за периода на отпуска за отглеждане на дете до навършване на една година и половина години, месечна помощ за дете.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.