Плащания Без приемане

инж. сетълмент на неприемане
Плащания на физически и юридически лица, извършени въз основа на заявки за плащане по безспорен начин, без да се изисква съгласието на платеца. Те включват наем, плащане за газ, вода, топлинна енергия, електричество, за използване на телефона, за превоз на стоки и т.н.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.