Некорпоративен бизнес

- предприемач без създаване на юридическо лице.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.