Върхове Възходящ

в техническия анализ фигурата на ценовата графика под формата на последователност от върхове, когато всеки следващ пик е по-висок от предишния. Показва, че възходящата тенденция ще продължи.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.