Наказание

инж. наказание, задържане на сумата на парите, определени от закона или от договора, който виновната страна трябва да плати на пострадалото лице в случай на неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията, забавяне на изпълнението. Заредена Н. под формата на глоба или глоба.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.