Мярка за наказание

наказанието, определено от съда на ответника въз основа на наказателното право.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.