Бележки платим

1. Специален вид на писмен запис на заповед, изготвен във формата, предписана от закона и дава на притежателя си право да претендира безспорен след определен период от лицето, издало (или приемам) задължението за плащане, посочен в размера на сметката на парите. Бил - вид "пари за търговия", развива непарично селище.
2. Сигурност, вид паричен заем.
Главната особеност на законопроекта е неговата "абстрактно", което означава, че липсата на обяснение за появата на паричен дълг, а някои - задължително плащане в строго съответствие с данните за сметката. Най-важната собственост на даден законопроект е неговата конвертируемост. С помощта на трансферен надпис може да се разпространява сметка между неограничен брой клиенти.
Законопроектът действа като инструмент на търговския кредит. Прехвърлянето на законопроект на друго лице се извършва чрез трансферно надписване под формата на потвърждение.
Има два типа сметки: прости и прехвърляеми. Бележка трябва да съдържа една проста, безусловно обещание да се плати определена сума, а сметката - просто, безусловна оферта да плати определена сума, а името на този, който трябва да плати (титуляр)

Бизнес речник. Акад.PV. 2001.