Пенант

в техническия анализ цифрата на диаграмата за движение на цените, подобна на равностранен триъгълник. Чрез броя на колебанията, цените в диапазона V. се оценяват по отношение на бъдещата посока на движението на цените.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.