Пени, Пенс

А. Малка монета от Великобритания, която прави стотна от лирата стерлинги.
Б. Една малка монета от Финландия, която е една стотна от финландската марка.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.