Пенсията на преживелия съпруг

пенсията, изплатена съгласно договора за семейна застраховка след смъртта на един от съпрузите.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.