Пенсионно минимум

минималната сума на пенсията за старост, установена от държавата.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.