Пенсиониране

, действайки въз основа на принципите на взаимозастраховане, натрупване и управление на застрахователните премии на своите членове.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.