Персонална пенсия

пенсия, установена за лица, които имат особени заслуги пред държавата и в случай на смърт - на членовете на техните семейства.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.