Социална пенсия

членка плащане в брой на гражданите, които нямат право на пенсия за осигурителен стаж за старост, инвалидност, дългогодишен трудов стаж или загуба на хляба. Социалните пенсии се назначават в съответствие с чл. 113-116 от Закона за държавните пенсии в Руската федерация. Правото на социална пенсия се установява за лица с увреждания от групи I, II и III; за деца с увреждания; за деца на възраст под 18 години, които са загубили един или двамата родители; за граждани на възраст 65 и 60 години (съответно мъже и жени). По този начин лицата, които имат право на пенсия за старост, могат да получат социална пенсия 5 години след достигане на общо установената пенсионна възраст.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.