Пенсионно временно

пенсия, която се изплаща за определен брой години, за разлика от пенсия за цял живот.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.