Пенсионно осигуряване с инвестиционен план

пенсия или наем, когато застрахованият в допълнение към годишния доход също получава доход от инвестицията на застрахователното дружество. По силата на такъв застрахователен договор резервът на вноските се внася в ценни книжа.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.