Процента "точен"

процент, изчислен на базата на годината за 365 дни, за разлика от обичайния процент, базиран на 360 дни.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.