PERFECT WAXEL

Бележка, която е измислена, фалшива, не е вярна, използвана за определена цел (целта на измамата).
Фалшивият законопроект съдържа неразрешени промени в текста, незабележими с външен преглед (подправяне). Инструментът е фалшив или измислен е направена от името на едно лице (обикновено vysokokreditnogo) без надлежно разрешение, съдържа фалшифициран подпис на чекмеджето, и (или) акцептор, а в някои случаи - и др.
Въображаемите сметки включват и симулативни и затворнически затвори.
Измислените банкноти също включват приятелски, бронзови сметки. Издаването на такива сметки създава "фиктивен капитал" на притежателя на сметката. Намери екстракт от фиктивни записи на заповед може да бъде информиран само на връзката между производителя и на платеца или на представяне в същото време двете сметки, посочени лица в една банка

Бизнес Речник. Акад. PV. 2001.