"PERFORMANCE"

ситуация на борсата, когато броят на купувачите и продавачите на ценни книжа е равен.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.