Индикатори за изпълнение на отделите за управление на човешките ресурси

- критерии за оценка, изразени в обективни показатели за развитието на производството:
  • показатели за икономическа ефективност;
  • показатели за количествен, структурен и качествен персонал;
  • показатели за степента на удовлетвореност на служ