Изпълнение на договора

изпълнение на договора
- ситуация, при която продавачът е представил горепосочените стоки в договора, и купувачът го е приел и платен.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.