PERFORMANCE ROLLING АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

Производителността на подвижния състав на автомобилния транспорт.
Производителността на подвижния състав на моторните превозни средства се разбира като обемът на произвежданите транспортни продукти за единица време. маса от превозени товари (в тонове), или за извършване на транспортна работа (в тонове-но-километри) за единица време - скорост на камиона поток. Изпълнение на ГРУ-zovogo превозно средство, посочено до 1 час е на линия, е изпълнението на американската време колата

Бизнес речник. Акад. PV. 2001.