Изпълнител

инж. които имат възможно най-висок дивидент.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.