Проучване на изпълнител

служител, упражняващ изпълнение на решения, решения и решения на съдилища по граждански дела, мирни споразумения, присъди, решения и решения на съдилищата по наказателни дела по отношение на имуществените санкции. Изискванията на съдебния изпълнител са задължителни.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.