Бюджетен период

периодът, през който одобреният бюджет е валиден.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.