БЕЗПЛАТНО

период, през който плащанията по изключителен кредитна карта не се начислява лихва.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.