Гратисен период

Английски. гратисен период
A. Периодът, през който сумата на главницата не се върне.
Б. Периодът, през който не се счита за договор кредитна или застраховка, която да бъде нарушена, независимо от забавяне на плащанията.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.