Дълъг период

Английски. - дългосрочен план
A. В макроикономиката, период, който отнема повече от една година.
Б. В микроикономиката, идеята, която характеризира състоянието на производителя, в която всички ресурси на производството на една стока са променливи. Този период на икономическа активност за сравнително дълъг период от време, давайки възможност да се променя размера на използваните ресурси.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.