Период Средносрочен

в макроикономиката, периодът трае от една година до 5-7 години.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.