Дисконтирани Срокът на откупуване

дисконтирани срок на откупуване
Периодът от време, който трябва да премине, преди да дисконтираната настояща стойност на паричните потоци от проекта ще бъде равна на дисконтираната настояща стойност на плащанията в брой

Бизнес речник. Акад. PV. 2001.