Срокът на откупуване

Виж. ПЕРИОД НА ПЛАТЕЖНАТА СРОК

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.