Икономически преход

период от време, по време на която икономиката на държавата отива в нова, качествено различно състояние в резултат на промени в икономическата система.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.