Преференциален период

периодът, през който застрахователният договор не се счита за нарушен, въпреки закъснелите плащания.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.