Максимално допустимия разряд

Тегло вещество в отпадъчните води, максималната отделено за набор режим в дадена точка на водното тяло в единица време, за да се гарантира, контролно-пропускателен пункт на стандартите за качество на водата

бизнес Речник. Акад. PV. 2001.