PEROTORZHKA

Вторичен търг, на който е зададена крайната цена

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.