Perroux (perroux), Франсоа (1903-1987)

Френски икономист, ръководител на институционалното и социологическо ръководство. Перу притежава опит да развие теория за съвременния капитализъм, която да преодолее ограниченията на абстрактната микроанализ на традиционната западна политическа икономика. За тази цел Перу създава своята теория за икономиката на господство. Съвременният икономически свят, пише Перур, е светът на фирмите с доминиращи и подчинени фирми

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.