PERRIN

(перин), Чарлз Едмонд (роден на 18 юни 1887) - френски. медиевист. През 1937-58 г. - проф. Сорбоната. От 50-те години на ХХ век. Академия на надписите. Специалист в историята на Франция, Италия и Германия, разцветът на феодализма. В проучванията си той широко използва техниките на Изтока. Сравнения, сравняващи по-специално характеристиките на френски език. и то. Ср -vek. система. DOS. Оп. : Essai sur la fortune immobiliere de l'abbaye alsacienne des Marmoutier aux X и XI сикли, Страс. , 1935; Прегледи за посещение в Румъния в Лотарингия на Африка, както и на антисеници (IX-XII иг.). P., 1935; La seigneurie rurale en Франция и Ангела дюбето на IX в края на XII секле, П., 1953; La société féodale allemande et ses sisters du X au XII siècle, P., (1957); L'Allemagne et l'Italie de 843 a 962, П., (1961).

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.