Лице за работа

служител на държавна институция, организация, която има право да извършва законно значими действия. Съдържанието и обхватът на тези правни действия се определят от заеманата длъжност.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.