Лицето, което се нуждае от

човек, който не може да задоволи собствените си материални и духовни нужди.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.