Персона нон грата

persona non grata - в дипломатическия закон - нежелан човек; лице, произнесено лице не грата

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.