Лична карта на профила

документ за аналитично отчитане на плащанията с физическо или юридическо лице.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.